Tarih – Dîrok

TARÎXA DINÊSERÊ

TARÎXA DINÊSERÊ

(Qosera Mêrdîna îroyîn), di warê dîroknûsiya bajarvaniyê ya serdema navîn de, çavkaniyeke gelek muhîm e. Hem dîroknasên Ewropî, hem jî yên Misliman bi giştî li ser bajarên wekî Şam, Bexda, Qahîre, Îsfahan, Şîraz û Stenbolê berhemên xwe pêk anîne ku ew bajarana bi...

SİYERU’L-EKRAD

SİYERU’L-EKRAD

BÂBAN VE ERDELAN KÜRTLERİ TARİHİ [1523-1870] Elinizdeki kitap, Abdülkadir Bâbanî’nin 1870 yılında Farsça kaleme aldığı, çeşitli bölge ve farklı siyasi alanlarda bulunan Kürtlerin tarihini yazma gayesiyle eserine Siyeru’l-Ekrad adını verdiği ancak sadece Bâban ve...

QEREBEGAN

QEREBEGAN

Tarîx, Kultur, Coxrafya Tarix, kultur û coxrafya semede şinasnayişê yew şarî nîşaneyê erjaye yê. Na xebate xo de nuştoxe bi tarîx, kultur û coxrafya yew cayê muhîm ê zazan dana şinasnayiş; Qerebegan yan zî bi nameyo bîn Miyaran. Metodolojîyê xebate zî gelêk muhîm a....

DÎROKA ŞANOYA KURDÎ

DÎROKA ŞANOYA KURDÎ

Dîroka Şanoya Kurdî temsîla nasnameya kurdî ya ku di hunera şanoyê de pêk hatiye dişopîne û vê dîroka ku di qonax û kelepora kurdî ya sedsala 20an de dirûv girtiye, weke mijar hildigire. Ev pirtûk ji çavkaniyên şanoya kurdî heta serdemên dîrokî, pêkhatina şanoya...

Basibrinalı Adday Vakayinamesi

Basibrinalı Adday Vakayinamesi

Basibrinalı Süryani keşiş Adday tarafından kaleme alınan ve yıl esasına dayalı olarak sunulan bu metin Timur, Memlük, Karakoyunlu, Osmanlı, Hasankeyf Eyyubîleri, Akkoyunlu ve Safevî devletleri tarihinin yanı sıra Buhtî, Behdinanî gibi yerel Kürt beylikleri, Beşnevî,...