Klasik

MEWLÛDA NEBÎ / MEWLİD-İ ŞERİF

MEWLÛDA NEBÎ / MEWLİD-İ ŞERİF

Molla Bateyí'inin Mevlíd-i Nebí'si, İslam âleminin Mevlid geleneğine uygun yazılmış özgün bir Kürtçe eserdir. Yaklaşık olarak 550 ila 570 beyit arasında değişen nüshaları vardır. Bu çalışmanın konusu olan mevlit nüshası ise 557 beyitten oluşur. Eser aruzun "failatun...

BEYANA XWARINAN Û ZEWQÊN WAN

BEYANA XWARINAN Û ZEWQÊN WAN

Ev destxeta ku çîroka peydabûna wê jî bi qasî wê balkêş e, wisa diyar e di warê cureyê xwe de (simatiye) berhemeke tekane ya edebiyata kurdî ya klasîk e. Menzûme aîdî sedsala 19an e û bi şêweya mesnewiyê hatiye nivîsîn.Di nav 186 beytên wê de navê 130 xwarinên cur bi...