Polîtîkayên Zimanî û Rewşa Kurdî Li Tirkiyeyê Ji înkarê Ber Bi Nasînê Ev pirtûk, li ser dîroka dilsoj a zimanê kurdî ji vê pirsa bingehîn re bersivekê digere. Polîtîkayên dewletê yên der barê zimanê kurdî de û têkoşîna kurdan a siyasî û hiqûqî ya li dij wan...