Kamal Soleimani

ORTADOĞU’DA İSLAM VE ÇATIŞAN MİLLİYETÇİLİKLER [1876-1926]

ORTADOĞU’DA İSLAM VE ÇATIŞAN MİLLİYETÇİLİKLER [1876-1926]

Kürtler üzerine olanlar da dâhil geç Osmanlı toplumu hakkında yapılan çalışmalar, Müslüman tarihini belli bir homojenlik içinde sunma eğilimindedirler. Müslüman milliyetçi düşüncenin, ilgili tarihyazımı içinde bir unsur olarak ele alınması ancak Birinci Dünya Savaşı...

ÎSLAM, ÎSLAMÎZM, DEWLET Û NETEWEPERWERIYA KURD

ÎSLAM, ÎSLAMÎZM, DEWLET Û NETEWEPERWERIYA KURD

Ev xebata ku ji nivîsên cuda pêk tê, mijar û temayên cur bi cur ên derbarê dîroka Kurdistan, îslam û neteweperweriyê de vedikole. Şeysiyetên cuda yên kurd ên dîrokî, wek Şêx Ubeydulahê Nehrî, Seîdê Nursî, Şêx Seîd, Îsmaîl Axayê Simko û rewşenbîrên kurd ên li Stenbolê...